หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ภารกิจหน้าที่ของอบต.
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.

โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหารอบต.
สมาชิกสภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด อบต.
หน่วยตรวจภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางร้องเรียนในการ
   บริหารทรัพยากรบุคคล
   ของอบต.นางบวช

ผู้ดูแลระบบ
 
เฟสบุ๊คอบต.นางบวช
สถจ.สุพรรณบุรี
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กกต.สุพรรณบุรี
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
นายกฤษดา แจ้งเศรษฐ นายก อบต.นางบวช พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ร่วมทำบุญปีใหม่ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม อบต.นางบวช
ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2566


   
   
   
 
มาเที่ยวงานฤดูหนาว ของดีนางบวช อาหารอร่อย เพลงเพราะ บรรยากาศดี วันที่ 23-30ธ.ค.65
ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2565


   
   
   
 
อบต.นางบวช ออกบริการตัดผมผู้สูงอายุ ผู้พิการและเด็กในพื้นที่ อบต.นางบวช
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565


   
   
   
 
นายก อบต.นางบวช จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลและเปตอง ภายใต้ “โครงการกีฬา อบต.นางบวช ประจำปีงบประมาณ 2566” เมื่อวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานกีฬา อบต.นางบวช
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565


   
   
   
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมมอบหมายให้สมาชิกสภา อบต. มอบถุงยังชีพและยาแก้น้ำกัดเท้าให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2565


   
   
   
 
นายก อบต.นางบวช​ มอบใบอนุโมทนาบัตร​ให้แก่ทีมงานช่างผมเมืองเหน่อ​ ที่ร่วมกิจกรรมตัดผม (ฟรี​) ภายใต้โครงการ​ อบต.นางบวช ห่วงใย​ใส่ใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชน​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2565
ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2565


   
   
   
 
สภาเด็กและเยาวชน อบต.นางบวช จัดโครงการเด็กไทยรู้ทันต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2565


   
   
   
 
กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2565


   
   
   
 
อบต.นางบวช ดำเนินโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจที่ดีในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าในสังคมกับผู้สูงอายุ
ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2565


   
   
   
 
อบต.นางบวช มอบหมายให้นางสาววนิดา ฟักเล็ก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ พร้อมด้วยนักบริบาล ลงพื้นที่ประเมินผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ อบต.นางบวช และได้นำที่นอนไปมอบให้นางมะลิ ทั่งศิริ (ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง) หมู่ที่ 7 ตำบลนางบวช
ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2565


   
   
   
 
dating game
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นางบวช และชมรมรักษ์สุขภาพ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรม
ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 12 กรกฏาคม 2565


   
   
   
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นางบวช ร่วมกับ ชมรมรักษ์สุขภาพ จัดกิจกรรม
ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 10 กรกฏาคม 2565


   
   
   
 
พนักงาน อบต.นางบวช ร่วมทำความสะอาดโต๊ะทำงาน และบริเวณอาคารสำนักงาน อบต.นางบวช ตามโครงการกิจกรรม 5 ส
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565


   
   
   
 
นายประภาส รัตนโชติพานิช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการกำกับและติดตามผลแผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี
ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565


   
   
   
 
อบต.นางบวช ร่วมกับนักบริบาลท้องถิ่น ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินอาการผู้ป่วยในเขตพื้นที่ อบต.นางบวช ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565


   
   
   
 
นายกฤษดา แจ้งเศรษฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต.นางบวช ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ อบต.นางบวช
ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565


   
   
   
 
โครงการสวดมนต์วันพระ ธรรมะสวัสดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2565


   
   
   
 
หารือเรื่องการบริหารจัดการขยะชุมชน
ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2564


   
   
   
 
นายกฤษดา แจ้งเศรษฐ นายก อบต.นางบวช และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงกักตัวที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2 ครัวเรือน หมู่ที่ 7 ตำบลนางบวช
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2565


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย