หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ภารกิจหน้าที่ของอบต.
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.

โครงสร้างอบต.นางบวช
คณะผู้บริหารอบต.นางบวช
สมาชิกสภาอบต.นางบวช
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบวัดความพึงพอใจ
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ช่องทางร้องเรียนในการ
   บริหารทรัพยากรบุคคล
   ของอบต.นางบวช

ผู้ดูแลระบบ
 
เฟสบุ๊คอบต.นางบวช
สถจ.สุพรรณบุรี
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กกต.สุพรรณบุรี
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
โครงการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564


   
   
   
 
โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564
ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564


   
   
   
 
กิจกรรมดำเนินการประชุมการจัดทำข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านเพื่อนำมาจัดทำแผน อบต.นางบวช ประจำปี 2564
ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564


   
   
   
 
กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564


   
   
   
 
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563


   
   
   
 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2564


   
   
   
 
โครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาร่วมใจรักษาความสะอาดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2564


   
   
   
 
ออกเยี่ยมและประเมินความก้าวหน้าผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตพื้นที่ อบต.นางบวช ประจำเดือนมีนาคม 2564
ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2564


   
   
   
 
ออกบริการตัดผมผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตพื้นที่ อบต.นางบวช
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2564


   
   
   
 
โครงการสวดมนต์ไหว้พระ ธรรมะนำชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564


   
   
   
 
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2564


   
   
   
 
ส่งมอบผ้าห่มพระราชทานให้แก่ราษฎรในพื้นที่
ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2564


   
   
   
 
โครงการงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2563
ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563


   
   
   
 
กิจกรรม "เดิน - วิ่ง ดูนม ชมทุ่ง"
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2563


   
   
   
 
ออกบริการตัดผมผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตพื้นที่
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2563


   
   
   
 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2563


   
   
   
 
โครงการปันน้ำใจสิ่งของเครื่องใช้สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2563


   
   
   
 
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน อบต.นางบวช "ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563


   
   
   
 
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2563


   
   
   
 
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-เงิน) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2563


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย