หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ภารกิจหน้าที่ของอบต.
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.

โครงสร้างอบต.นางบวช
คณะผู้บริหารอบต.นางบวช
สมาชิกสภาอบต.นางบวช
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบวัดความพึงพอใจ
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ช่องทางร้องเรียนในการ
   บริหารทรัพยากรบุคคล
   ของอบต.นางบวช

ผู้ดูแลระบบ
 
เฟสบุ๊คอบต.นางบวช
สถจ.สุพรรณบุรี
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กกต.สุพรรณบุรี
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
นายประภาส รัตนโชติพานิช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ร่วมกับนางจิราวรรณ ไชยวุฒิ ยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่แจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา กรณีแก๊งตีนแมวซิ่งรถหนีตำรวจ
ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2565


   
   
   
 
อบต.นางบวช บูรณาการร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินโครงการกำกับ ติดตามและประเมินผล ภายใต้การบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงาน “ตำบล มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2565


   
   
   
 
นายกฤษดา แจ้งเศรษฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และพนักงาน อบต.นางบวช เป็นตัวแทนมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานและชุดยาเวชภัณฑ์ จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากประสบภัยหนาว
ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2565


   
   
   
 
อบต.นางบวช ร่วมกับ ทีมช่างผมเมืองเหน่อ ออกบริการตัดผมผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตพื้นที่ อบต.นางบวช วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน
ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2564


   
   
   
 
กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น
ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2563


   
   
   
 
นายก อบต.นางบวช ผู้นำชุมชน และสมาชิกสภา อบต. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับความเดือดร้อนจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19
ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2564


   
   
   
 
อบต.นางบวช ขอขอบคุณ คุณนภัสสร สดคมขำ พร้อมครอบครัว ร่วมบริจาคเงิน 15,000 บาท เพื่อจัดซื้อพัดลม เตียง และมุ้ง ให้กับศูนย์พักคอยตำบลนางบวช
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564


   
   
   
 
อบต.นางบวช ขอขอบคุณ บริษัท เอส ซี เปเปอร์-แพ็ค จำกัด ที่สนับสนุนเตียงกระดาษ จำนวน 10 เตียง ให้กับ อบต.นางบวช เพื่อสนับสนุนศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ตำบลนางบวช
ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2564


   
   
   
 
นายก อบต.นางบวช ร่วมกับผู้นำชุมชน สมาชิกสภา อบต. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฏาคม 2564 ถึงวันที่ 23 กรกฏาคม 2564


   
   
   
 
อบต.นางบวช ร่วมกับ รพ.สต.นางบวช และผู้นำชุมชน ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่พักอาศัยของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) หมู่ที่ 7 ตำบลนางบวช
ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฏาคม 2564 ถึงวันที่ 21 กรกฏาคม 2564


   
   
   
 
อบต.นางบวช ร่วมกับ รพ.สต.นางบวช และผู้นำชุมชน ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่พักอาศัยของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช
ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฏาคม 2564 ถึงวันที่ 19 กรกฏาคม 2564


   
   
   
 
อบต.นางบวช ร่วมกับ รพ.สต.นางบวช และผู้นำชุมชน ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่พักอาศัยของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคม 2564 ถึงวันที่ 16 กรกฏาคม 2564


   
   
   
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.นางบวช จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์พักรอ (Community Quarantine) เพื่อรับรองการกักตัวผู้มีความเสี่ยงสูงในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฏาคม 2564 ถึงวันที่ 15 กรกฏาคม 2564


   
   
   
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช เป็นตัวแทนสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มอบถุงยังชีพพร้อมเงิน จำนวน 500 บาท เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนแก่คนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2564


   
   
   
 
“Big Cleaning Day” ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดของอาคารสำนักงาน และเป็นการป้องกันโรคโควิด 19
ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564


   
   
   
 
โครงการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564


   
   
   
 
กิจกรรมดำเนินการประชุมการจัดทำข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านเพื่อนำมาจัดทำแผน อบต.นางบวช ประจำปี 2564
ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564


   
   
   
 
กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564


   
   
   
 
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563


   
   
   
 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2564


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย