หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ภารกิจหน้าที่ของอบต.
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.

โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหารอบต.
สมาชิกสภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด อบต.
หน่วยตรวจภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางร้องเรียนในการ
   บริหารทรัพยากรบุคคล
   ของอบต.นางบวช

ผู้ดูแลระบบ
 
เฟสบุ๊คอบต.นางบวช
สถจ.สุพรรณบุรี
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กกต.สุพรรณบุรี
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ดูทั้งหมด

นายกฤษดา แจ้งเศรษฐ นายก อบต.นางบวช พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ร่วมทำบุญปีใหม่ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม อบต.นางบวช

มาเที่ยวงานฤดูหนาว ของดีนางบวช อาหารอร่อย เพลงเพราะ บรรยากาศดี วันที่ 23-30ธ.ค.65

อบต.นางบวช ออกบริการตัดผมผู้สูงอายุ ผู้พิการและเด็กในพื้นที่ อบต.นางบวช

นายก อบต.นางบวช จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลและเปตอง ภายใต้ “โครงการกีฬา อบต.นางบวช ประจำปีงบประมาณ 2566” เมื่อวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานกีฬา อบต.นางบวช

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมมอบหมายให้สมาชิกสภา อบต. มอบถุงยังชีพและยาแก้น้ำกัดเท้าให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่

นายก อบต.นางบวช​ มอบใบอนุโมทนาบัตร​ให้แก่ทีมงานช่างผมเมืองเหน่อ​ ที่ร่วมกิจกรรมตัดผม (ฟรี​) ภายใต้โครงการ​ อบต.นางบวช ห่วงใย​ใส่ใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชน​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2565
[+] more
[+] more
 
 
[+] more
 
การบริหารงานบุคคล
แบบฟอร์มคำร้องออนไลน์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
คู่มือการปฎิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ
ศูนย์บริการภาครัฐสำหรับประชาชน
สำนักงานการตรวจเงิน
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร กรมการจัดหางาน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงกลาโหม คลังข่าวมหาดไทย สำนักงานประกันสังคม