หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ภารกิจหน้าที่ของอบต.
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.

โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหารอบต.
สมาชิกสภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด อบต.
หน่วยตรวจภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางร้องเรียนในการ
   บริหารทรัพยากรบุคคล
   ของอบต.นางบวช

ผู้ดูแลระบบ
 
เฟสบุ๊คอบต.นางบวช
สถจ.สุพรรณบุรี
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กกต.สุพรรณบุรี
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาตำบล ปี 2563  
   
รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาตำบล ปี 2562  
   
รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาตำบล ปี 2561 ครั้งที่ 2  
   
รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาตำบล ปี 2561 ครั้งที่ 1  
   
รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาตำบล ปี 2560 ครั้งที่ 2  
   
รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาตำบล ปี 2560 ครั้งที่ 1  
   
รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาตำบล ปี 2559  
   
รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาตำบล ปี 2558  
   
รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาตำบล ปี 2557  
   
รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาตำบลปี2556  
   
รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาตำบลปี2555  
   
รายงานการประเมิณผลแผนพัฒนาตำบลปี2554  
   
รายงานการประเมิณผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวชประจำปีงบประมาณ2552