หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ภารกิจหน้าที่ของอบต.
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.

โครงสร้างอบต.นางบวช
คณะผู้บริหารอบต.นางบวช
สมาชิกสภาอบต.นางบวช
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบวัดความพึงพอใจ
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ช่องทางร้องเรียนในการ
   บริหารทรัพยากรบุคคล
   ของอบต.นางบวช

ผู้ดูแลระบบ
 
เฟสบุ๊คอบต.นางบวช
สถจ.สุพรรณบุรี
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กกต.สุพรรณบุรี
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ปี2552  
   
2
รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ปี2552  
   
3
รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม ปี2552  
   
4
รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ปี2553  
   
5
รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี2553  
   
6
รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม ปี2553  
   
7
รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน ปี2553  
   
8
รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ปี2553  
   
9
รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน ปี2553  
   
10
รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ปี2553  
   
11
รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม ปี2553  
   
12
รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ปี2553  
   
13
รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ปี2553  
   
14
รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายนปี2553  
   
15
รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม ปี2553  
   
16
รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ปี2554  
   
17
รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี2554  
   
18
รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม ปี2554  
   
19
รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน ปี2554  
   
20
รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ปี2554  
   
21
รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน ปี2554  
   
22
รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ปี2554  
   
23
รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม ปี2554  
   
24
รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ปี2554  
   
25
รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ปี2554  
   
26
รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ปี2554  
   
27
รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม ปี2554  
   
28
รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ปี2555  
   
29
รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี2555  
   
30
รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม ปี2555  
   
31
รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน ปี2555  
   
32
รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ปี2555  
   
33
รายงานทางการเงินประจำเดือนมิถุนายน ปี2555  
   
34
รายงานทางการเงินประจำเดือนกรกฏาคม ปี2555  
   
35
รายงานทางการเงินประจำเดือนสิงหาคม ปี2555  
   
36
รายงานทางการเงินประจำเดือนกันยายน ปี2555  
   
37
รายงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคม ปี2555  
   
38
รายงานทางการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ปี2555  
   
39
รายงานทางการเงินประจำเดือนธันวาคม ปี2555  
   
40
รายงานทางการเงินประจำเดือนมกราคมปี2556  
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย