หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ภารกิจหน้าที่ของอบต.
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.

โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหารอบต.
สมาชิกสภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด อบต.
หน่วยตรวจภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางร้องเรียนในการ
   บริหารทรัพยากรบุคคล
   ของอบต.นางบวช

ผู้ดูแลระบบ
 
เฟสบุ๊คอบต.นางบวช
สถจ.สุพรรณบุรี
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กกต.สุพรรณบุรี
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563  
อบต.นางบวช


 
   
   
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 (ครั้งที่ 1)  
อบต.นางบวช


 
   
   
 
เอกสารเผยแพร่ความรู้ เรื่อง การรักษาวินัยข้าราชการ  
เอกสารเผยแพร่ความรู้ เรื่อง การรักษาวินัยข้าราชการ


 
   
   
 
อบต.นางบวช ขอเชิญชวนทุกท่านรวมพลังต่อต้านยาเสพติด  
อบต.นางบวช ขอเชิญชวนทุกท่านรวมพลังต่อต้านยาเสพติด


 
   
   
 
ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  
การรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล


 
   
   
 
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช  
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช


 
   
   
 
การประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561  
การประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561


 
   
   
 
ประกาศ อบต.นางบวช เรื่อง ระบบการป้องกันหรือตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภาจกิจหลัก  
ระบบการป้องกันหรือตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภาจกิจหลัก


 
   
   
 
ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและชำระภาษี ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2561  
ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและชำระภาษี ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2561


 
   
   
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ


 
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า ถัดไป >> หน้าสุดท้าย